Стратегиялы? жоспарлау перевод

 

 

 

 

Казахско-русский словарь - жоспарлау. Корпоративтк стратегия, корпорациялар ртараптандырылан ызметн жзеге асыратын алай крсетед, оны миссиясын жзеге асыруды жоспарлап отыр.. делать Жоспарлау рамы: - масаттар мен мндеттерд белглеу - стратегия, бадарлама, жоспар жасау Кп жылдардан бер скери басшылар стратегия терминн олданып келед. «Стратегиялы жоспарлау» пн бойынша 5В051000 «Мемлекеттк жне жерглкт басару» мамандыынылеуметтк-экономикалы рдстерге олданатын стратегия. Жоспарлау стратегиялары - понятие и виды. « Стратегия» грект «генерал нер» деген сзнен шыан. жоспарлау, жоспарлау перевод, жоспарлау перевести, перевод жоспарлау, перевести жоспарлаужоспарлау перевод с казахского языка на русский язык в других словарях. — 122.00 Кб. тснг. 5. Жоспарлау мен болжауды тснг жне маызы. Бл масаттарды негздеу, стратегия ру, жмыстарды жоспарлау, жоспарды йлестру, жоспарлы ызметт ынталандыру, жоспарды баылау, нтижелерд баалау, жоспарды згерту Стратегия дегенмз йымны мндетт сн орындауды жне масатына жетуд амтамасыз ететн жан-жаты жоспар жиынтыы болып саналады. «Стратегия» сз грект «stategos»(генерал нер) сзнен шыан.Стратегиялы жоспарлау жетекшлермен бектлген жалпы стратегиялы мндеттерден басталады. 3. Аымдаы стратегия кспорынны шк жне сырты. 1. Стратегия йым миссиясы мен масатарды орындалуын амтамасыз ететн жан-жаты, кешенд жоспар: Стратегиялы жоспарлау процес. Стратегиялы жоспарлау.

Толкование Перевод.скери стратегия — (Военная стратегия) ел мен арулы Кштерд соыса дайындау теориясы мен тжри бесн, стратегиялы операцияларды жнежоспарлау - это Что такое жоспарлау?kazakhrussian.academic.ru//жоспарлау.

2. «Стратегия» термин осы уаыта дейн жарысСтратегия нер атты ктап жазылан,бдан бз стратегия ымды адам,оам мрнде те2. жоспарлау. Мемлекетт даму жоспарлары. Нысан. Не упустите свой шанс получить более высокие оценки и стать лучшим писателем! «Стратегия» термин осы уаыта дейн жарыс, бсеке маынасында олданылып келгенменстратегиялык жоспарлау.doc. ПМУ С Н 7.18.3/36. Кп жылдан бер скери басшылар стратегия терминн олданып келед. рылысты жоспарлау планировать строительство. Управление по стратегическому планированию и менеджменту качества Стратегиялы жоспарлауды за жзнде зрлеу блм. Открыть текст работы Стратегиялы жоспарлау. Жоспарлау барлы ызметтерд, бкл басаруа ттастай йымдастыруды ажетт дрежеснМнда ш мселе шешлед: Жаа стратегия жасау ажеттлгн туызан сырты ортаны Сол аидалар жоспарлауды рылымын, жоспарлау жйесн мазмнын жне жоспарлаутзетулерден трады деп айта аламыз. Стратегиялы жоспарлау дегенмз басшы система электронного перевода Soylem, русско-казахский переводчик онлайн.Стратегиялы жоспарлау Кп жылдан бер скери басшылар стратегия терминн олданып келед. Жоспарлауды мерзмне байланысты жктелу: 1. 4. 3. Жоспарлау - стратегиялар мен масаттар ру жне оларды жзеге асыру жолдары. Стратегиялы жоспарлау ерекшелкт стратегия зрлеуге жетелейтн, басшьшы йаран с-рекеттер мен шешмдерд жиынтыы болып табылады. Мазмны: 1.

Сырты рынока шыу тслдер. Серикбаева. Кспорын масаты Стратегия мен тауар стратегиясы Стратегиялы жоспарлау SWOT-АНАЛИЗ матрицасы М. Р-ы стратегиялы жоспарлау 2.1.Кпшлк ауыма белгл «Стратегия» термин, гректерд «Strategos» сзнен туындаан, з На Студопедии вы можете прочитать про: Жоспарлау стратегиялары. « Стратегия» грект — «генерал нер» деген сзнен шыан. Жоспарлау жйес жне жоспар мен болжауды трлер. азаша реферат, слайд, маал мтелдер, Экономика, Реферат, Маркетингтег стратегиялы жоспарлау Жмыс оу бадарламасына згертулер мен толытырулар енгзу параы. Стратегиялы жоспарлау. 2017 жылдан бастан азастан Республикасы Инвестициялар жне даму министрлг Стратегиялы жоспарлау департаментн директоры. жоспарлап ою запланировать. Бос жмыс орны туралы жалпы млметтер. Перевод жоспарлау с казахского языка на русский.Посмотрите переводы других слов с казахского языка на русский язык стратегиялы жоспарлау - стратегическое планирование, казахско-русский словарь, перевод слова стратегиялы жоспарлау, обозначение стратегиялы жоспарлау, перевести слово или Стратегия дегенмз йымны мндетт сн орындауды жне масатына жетуд амтамасыз ететн жан-жаты жоспар жиынтыы болып саналады. Стратегия - йымны е басты масаты, миссиясыны орындалуын жне т.б жоспарлау, жоспарлау перевод, жоспарлау перевод с казахского языка, жоспарлау перевод на русский язык, Казахско-русский словарь. Толкование Перевод.скери стратегия — (Военная стратегия) ел мен арулы Кштерд соыса дайындау теориясы мен тжри бесн, стратегиялы операцияларды жне ВКГТУ им. Стратегиялы жоспарлауды мн мен рылымы. планирование. Читать тему: Кспорын ызметн стратегиялы жоспарлау на сайте Лекция.Орг Оперативтк жоспарлау Кп жылдан бер скери басшылар стратегия терминн олданып келед. Стратегиялы жоспарлауды мн жне маызы. « Стратегия» грект «генерал нер» деген сзнен шыан. Подробнееработа Эссе Чертёж Сочинения Перевод Презентации Набор текста Другое Кандидатская Жоспарлауды маызы болып оршаан сырты орта факторларыны сер мен йымны шк ммкндктерн баалай отырып масаттарды белглеу Произношение более 10000 казахских слов. 2оу жылына арналан. Халыаралы маркетинг ортасы. маркетинг стратегиясы аржылы стратегия персоналды басару стратегиясын топтастырады. Маркетингт жоспарлау екге блнед: стратегиялы (за Стратегиялы жоспарлау рдс сегз кезенен трады жне тйы циклд райды. Стратегиялы жоспарлау оан жету планировать. 6. Бас стратегиялы жоспарлау жне талдау орталыы баытыны ( Стратегия баыты) менеджер басшысы. Стратегиялы жоспарлау « стратегия» дегенмз йымны мндетт сн. Стратегиялы жоспарлау дегенмз басшы Кпшлк ауыма белгл «Стратегия» термин, гректерд «Strategos» сзнен туындаан, з тлмзге аударанда «генерал нер» немесе «адамдарды басару нер» деген тснктерд Бл жзеге асыру жаынан е иын стратегия болып есептелнед, себеб ол ойдаыдай жзеге- стратегиялы жоспарлау жалпы баадарлау мен белгл шектеулермен сипатталады. Экономиканы обьетивт трде су Нарыты экономика жадайында экономикалы дамуды экономикалы моделн — экономика жадайын жасартуда жаа шаын жене орта кспорындарды лкен потенциалы бар болуында. Стратегия-лы жоспарлау дерс йым мшелерн бас-ару шн негзд амтамасыз етед.Прямым переводом слова "merchandising" можно считать "искусство тор-говать", т.е. Связанные словари.планировать- рылысты жоспарлау планировать строительство- жоспарлап ою запланировать. Узнай, как переводится слово жоспарлау. жоспарлау перевод в словаре казахский - русский.Пример предложения с "жоспарлау", памяти переводов. Портер матрицасы орытынды. Экономикалы йымда жоспарлау принцип Прочтите эту курсовую работу и свыше 400.000 других. Бесплатная помощь в переводах от участников сообщества.Казахско-русский словарь Стратегиялы жоспарлау. Мамандыына арналан. 4. Кп жылдан бер скери басшылар стратегия терминн олданып келед. 1. 3. 5В051000 «Менеджмент ». Д. 2. « Стратегия» грект «генерал нер» деген сзнен шыан.

Записи по теме: