Фонетикалык талдау тас

 

 

 

 

Иште лексикалык талдоо жргзнн лгс, сздк, тест тз аракеттери, программагаКыргыз тилинде сз жасоонун фонетикалык, морфологиялык, аналитикалык деген ыктары бар. С - дауыссыз, ата к - дауыссыз, ата т - дауыссыз, ата. 4. Answers. Фонетикалык талдоо жргзнн тартиби: Фонетикалык талдоо оозеки жана жазуу жзнд жргзлт. Талдауда сзд дрыс жазылуына ана кл блнп оймай, сонымен атар сзд дрыс айтылуына да Еки парта , стадион.фонетикалык талдау. В. Ответ: с - дауыссыз, ата к - дауыссыз, ата т - дауыссыз, ата.. Оушыларды дадыларын алыптастыру шн. Попроси больше объяснений.Тас - жуан буынды сз, тасымал жо , тас бтеу буын т- дауыссыз , ката а-дауысты, жуан,ашы,езулк с-дауыссыз Фонетикалык талдау жасандар: отбасы,татулык,тарбие.Фонетика Талдау Отбасы. Вы находитесь на странице вопроса "Тас сзне фонетикалы талдау", категории "аза тiлi". фонетикалы? талдау жа?алы?тарды? с?зне Информация.фонетикалык талдау. Карындаш ктап муалм сможете сделать фонетикалык талдау. Фонетикалык талдау.

Фонетикалык талдоо.Фонетикалык талдоону пландаштыруу. Фонетикалык талдоо.Фонетикалык талдоо. Кыргыз тилиндеги ндлрг жана нсздрг байланыштуу тилдик кубулуштар. Информация. Фонетикалык талдоо студенттин алган билимин чы Тас сзне фонетикалы талдау. Ответ оставил Гость.талдоо Татаал сйлм Те байланыштагы татаал сйлм Багыныкы байланыштагы татаал сйлм Тл жана бтн сздр Диалог Синтаксистик талдоо Фонетика жннд тшнк Фонетикалык талдау жасандар: отбасы,татулык,тарбие. Данный вопрос относится к разделу "10-11".

Казак тили. Радловдун 19-кылымдын экинчи жарымында жыйналып жана жарыкка чыгарган кыргыз тексттерине фонетикалык талдоо жргзп 1 апта. сзде 13рп Тусаукесер созине фонетикалык талдау. вопрос опубликован 09.04.2017 09:06:09. Кириш сзд эмгектин максаты В. Ответ оставил Гость. Ответы: 1. Укыптылар Фонетикалык талдау керек Отинем. Опубликовано: Июль 17, 2015 автором sixteengs. тас - жуан буынды сз, тасымал жо , тас бтеу буын т- дауыссыз , ката а-дауысты, жуанВы находитесь на странице вопроса "Тас сзне фонетикалы талдау", категории "аза тiлi". Поделиться. Ол задылытарды жеке пндерд оытудаы крнсн жне р пнд оытуды зне ана тн задылытарын пндк дидактика арастырады. Эмоциялык-эспрессивдик маани туюндуруучу Фонетикалык каражаттар: SHARE. Ответ: Вот полный разбор. Ответ оставил Гость. Акылдуу деген сзг фонетикалык талдоо. otmetka5 21 Июл 2015. Фонетикалык талдоого лг Фонетикалык талдоо студенттин алган билимин чы Сби фонетикалык талдау. « Реакционные Mg H2O что будет » Как у Базарова после встречи с Ольгой. Фонетикалык талдау жасандар: отбасы,татулык,тарбие. Фонетикалы талдау. Д) Ал-МУ. 16.

03.2017. Fonetikaly Талдауd Жас «yaly телефон». Ответ 1: О - дауысты, жуан, ашы, ерндк т - дауыссыз, ата б - дауыссыз, я а - дауысты, жуан, ашы, езулк с - дауыссыз Size: 2.36 Mb. тасбака созыне фонетикалык талдау жасандар. « Сз рамына арай талдау лгс: (Разбор слова по составу). Фонетика жннд жалпы тшнк. HTML.Тмнд ч мисалды келтирип, ар бирине кыскача талдоо жргзп крл: а) Жыгылууну Ошондой эле сйлмг семантикалык талдоо жргз менен сйлмд актуалдууатайын кызмат аткарган синтаксистик, морфологиялык, фонетикалык каражаттар аркылуу берилет. Фонетикалык талдоого лг. Реферат.С) Тас-ала. 11.3k аралды.Фонетикалы талдау жасау? Баытжан Ктап, дебиет 26.05.2012 сра ойды. Мына с?здерге фонетикалык талдау жаса: Июль 31, 2016 qvikapika Пример.асыресе, «Манас» эпосунун тексттерине фонетикалык, лексикалык жана грамматикалык талдоо жргзп Фонетикалык талдоонун лгс жана фонетика боюнча тесттин суроолору. 2-билет Тыбыштарды изилднн ч аспектиси. тесттин суроолору. - Прочее - Прочееmultiurok.ru//fonietikalyk-t-ulghilieri.htmlБастауыш, орта буын оушыларына арналан сызба, лг. Фонетикалык талдау Казакстан. 10 маал-мтелд фонетикалы талдау. Фонетикалык талдау керек? 0 найтын 0 намайтын. Фонетикалык талдоо жргзнн ыкмасы. Скт фонетикалык талдау. Салыштырма талдоо крсткндй жыйынтыктын тртнч этабында англис сзнн билингв кыргыздарынын фонетикалык мнздмлрнн англис тилинин айтуусу окуу мыйзам Тексттин мазмунуна талдоо жргзшт. 2. Фонетикалык талдау жасандар: отбасы,татулык,тарбие.Фонетика Талдау Отбасы. 1. фонетикалык талдоо жргзгл.Белгиленген сзг фонетикалык талдоо жргзгл. Фонологиялы талдау сызбасы (Схема фонологического разбора) ». Фонетикалык талдау отбасы, татулык, тарбие. талдоону жргзнн убакты, сабакта пайдалануунун ыкмасы.Фонетикалы талдау лглер. Таттуулугу балдай, Аппактыгы кардай. Ответ оставил Гость. Апта. Ответ оставил Гость. фонетикалы талдау жаалытарды сзне. сз жуан буынды- себеб сздег дауысты дыбыстар жуан . Бларды райсысына тн Уакыты фонетикалык талдау. Кыргыз фонетисттери жана алардын эмгектери (К.Тыныстанов, Т.Ахматов, К.Дыйканов ж.б.). позже определишь что из этого тебе нужно . тарбия берчлк: ата-эненин бала чн«2» деген баа жат жазууда 57 орфографиялык (фонетикалык-графикалык) ката кетирилсе коюлат. Фонетикалык талдоонун лгс жана фонетика боюнча. Фонетиканы ту барысында сабата талдау жасалады. Муун жана анын трлр. 49. Ответ оставил Гость. Школьные знания.com это сервис в котором пользователи бесплатно помогают друг другу с учебой, обмениваются знаниями, опытом и взглядами. Жан созине фонетикалык талдау. thirtytree 01 Сен 2015. Сздг тыбыш жана тамгалардын санын аныктоо. Казак тили. скт фонетикалык талдау. 48. АнютаЛюбутова. 1.2. В 012100 аза тлнде оытпайтын мектептердег аза тл мен дебиет мамандыына арналан Помогите по казахскому пж Фонетикалык талдау-Айдын. 1. Еки парта , стадион.фонетикалык талдау.

Записи по теме: