Хьуна нохчийн мотт хаьий

 

 

 

 

Нохчийн мотт. Изучать чеченский язык теперь легко и просто! Специальный проект Министерства образования и науки Чеченской Республики www.UROK95.ru.САГАЕВА З. Сколько стоит? Хун мах бу? НОХЧИЙН мотт буьйцу майда has 892 members. Хьуна, оьрсийн мотт хаьий? Я говорю по-немецки, по-английски, по французски, по-шведски.Любите ли Вы книги? Книгаш езий хьуна? Я не говорю по-чеченски. (Кто переведет,переведите дословно с чеченс.как эта фраза звучит.Баркалла). Нохчийн мотт. Зашел на инстаграм и собрал некоторые фотографии о праздновании в республике Дня чеченского языка.Йист йоцу хIорд санна, бу хьуна шорта. (4 класс). 1. Сколько стоит? Хун мах бу? Минуту КИеззиг собар где хИинцца. На какой улице живете Вы? — Хьо муьлхачу урамехь 1аш ву(ю)?— Хьуна оьрсийн мотт хаьий? Любите ли Вы танцевать? — Хелхавала лаьий хьуна? Как Вас зовут? Хьан це хун ю? Хьуна, оьрсийн мотт хаьий?Любите ли Вы книги? Книгаш езий хьуна? Я не говорю по-чеченски. Нохчийн мотт баьржина бу Нохчийн Республикехь, Галгайчохь, Дегастанан Хаси-Эвлан коштехь а овхан коштехь а Бабаюртан коштехь а Кизилюртан коштехь а Нохчийн мотт халкъийн меттанех цхьаъ БУ. Ас нохчийн маттахь ца дуьйцу. Сан Грозне (Соьлжа-Гали те) ваха деза.- Чергсийн мотт хаьий хьуна? Оцу хенахь кавказхойх массарех а олура чергсий. Вы меня понимаете?- Хьо Соьх кхетий? хьуна хаьий, нагахь дикка кечам бича, хiинца а карор Яра Самукъане а, гiехьа Мах Болу а туристийн Лела Меттигийн Нохчийн мотт тоьшалла ду хьуна, нохчийн мотт - кадам бу хьуна, хьо д1аваьллачу дийнахь 25.04.16г.

P.S. НОХЧИ (вай неха) маттахь йоцу кост д1а йоккхура йу. Нохчийн мотт г1иллакх ду хьуна, хьо велла д1аваллалц нехан диканехь, вуонехь латтар хьуна т1е а дожош, хьо нахах вазош долу! Нохчийн мотт хала а, амма хаза а бу. Сколько стоит? Хун мах бу? - Хьуна хуург-м вон туьйра ма ду! Дуьман хьакхаран чиркхех лаьцна туьйра хаьий хьуна цхьа а?Ва 1алайкум ассалам! Сан ваша, х1ун хаа лаьа хьуна? Хьуна дика ма хаа нохчийн мотт. Чеченский язык трудный, но красивый и оригинальный язык.— Чергсийн мотт хаьий хьуна? Оцу хенахь кавказхойх массарех а олура чергсий. А теперь прочитаем: Нохчийн мотт хала а, амма хаза а бу.

Ас лору дуьнен чохь мел долу меттанаш, Нохчийн мотт гуттар а сан оьзда дозалла, Iожаллин цамгаро дIалаьцна, меттахь Iаш, Цу маттахь дийр ду ас весет а доьзале.Баркалла хьуна, Шарип! Ларамца.Азман. Ас нохчийн маттахь ца дуьйцу. ХIХ-чу бIешарахь ваьхначу Iилманчас, Кавказан этнографа, академика, меттан Iилманчас Петр Карлович Услара нохчийн меттан грамматика а язйина, цул сов, нохчийнМ а с а л а: Роза, хьуна хаьий, маса сахьт даьлла? Ткъа хьуна хаьий къамелан эла стенах олу?«Нохчийн мотт гIиллакхийн хьоста». Аллах защити и дай силы духу и телу . Со хьехархо ву, соьца зIений бовлий хотту, нохчийн маттах лаьцна, шайна хаа лууш дерг тIекхиа лаарна олий Я не говорю по-чеченски — Ас нохчийн маттахь ца дуьйцу. Ас нохчийн маттахь ца дуьйцу. Чеченский язык. Нохчийн мотт. Нохчийн мотт, дукха ду-кх хьан беркатах дийца, хьан сийлаллех кхайкхон Хьох дан дозалла доцуш а ма яц со, б1аьрг хиларна кхоьру-кххьо дош ца хетачийн хьаг1 яхарна а кхоьру!Дагадог1ий хьуна х1етахь ахь аьлларг? Iалашъе иза! Солтаханов Э.Х. Чеченский язык. Кхераме дац хьуна мехаш, Къизачу зуламан ор а. Нохчийн мотт . - И аз хези хьуна?- аььла ладог1а хоьттана цха таллархо. 1-ра д1ахьошверг: Оьрсийн яздархочо Л.Н. «Бехк ма биллалахь, хьуна нохчийн маттахь еша хаьий?» - иштта дара соьга дина хаттар.Кхузткъа шаре вахана волчу соьга а «хьайн ненан мотт хаьий хьуна?» - боху хаттар луш хилча, вайн меттан г1уллакх ма эрче даьлла ду. На какой улице живете Вы? — Хьо муьлхачу урамехь 1аш ву(ю)?Говорите Вы по-русски? — Хьуна оьрсийн мотт хаьий? Любите ли Вы танцевать? — Хелхавала лаьий хьуна? Как Вас зовут? Нохчийн мотт къен бу, гийла бу, олу вайх цхьаболчара. Буьйцучу маттаций бен цхьа а хума дийца йиш яц вайн. Со школехь доьшуш йолуш дуьйна нохчийн мотт хьеха лаам болуш а яра. Нохчийн мотт - ненан мотт аьлла цIе тохна бу-кха вайн къомо, ткъа алийша вежарий, йижарий ненал хьоме хIун ду кху дуьненчохь.Г1оле ду вайшин , хьара га карахь хилча,- бохаш воллуш, цу шинна г1овг1а хезна. Йист йоцу х1орд санна, бу хьуна шорта. Йух-йуха кхечу маттахь косташНохчийн мотт нохчийн къоман халкъан мотт бу. Ас сайгара, дага а деана, тIетуьйхира Мамакаев Мохьмада аьлларг: « Мотт бу - къам ду, мотт бац - къам дац». Сколько стоит? Хун мах бу? Нохчийн мотт) — один из нахских языков.Хьуна, оьрсийн мотт хаьий? Я говорю по-немецки, по-английски, по французски, по-шведски. Нохчийн мотт сайна хазахетарна а, дукхабезарна а яхана со нохчийн меттан отделене деша. Дадас шен кIантана абат ийцира. Нохчийн мотт хьоьца мел беха КIезиг хан ю хьуна ахь яккха йисинарг, Боккха мохь бу хьуна ахь коча эцнариг, Багара дилхан мотт сацале хьалха, Тоба дай, кечло хьо хьайн Деле ва верза.Ша мила ву хаьий шуна, Ша-ма Мухьаммадан деваша Хьамзат вай, - аьлла Хьуна, оьрсийн мотт хаьий?Любите ли Вы книги? Книгаш езий хьуна? Я не говорю по-чеченски. Ас нохчийн маттахь ца дуьйцу. Чеченский язык трудный, но красивый и оригинальный язык. Толстойс иштта хастаме дош аьлла вайн маттах: « Нохчийн мотт уггаре хьалдолчу а, мехалчу а меттанех цхьаъ бу, нагахь хьуна иза кхоччуш дика хууш белахь». Так ХИаъ. Ас нохчийн маттахь ца дуьйцу. Чеченскийс жоп делира Ассаламу Iалейкум вежарий, йижарий! Нохчийн маттах яздан а, дийца а, дуккха а дара, бакъду, жимма меттан ширалле кховда-м лаьа, сайн Даймехке болчу безамна. Хьуна оьрсийн мотт хаьий? Я говорю по-немецки, по-английски, по французски, по-шведски.Любите ли Вы книги? Книгаш езий хьуна? Я не говорю по-чеченски. Сколько стоит? Хун мах бу? Я не говорю по-чеченски — Ас нохчийн маттахь ца дуьйцу. Хаьий хьуна нохчийн мотт? Зазадоккху-бутт 10, 2017.Хьовсур вай, муха хаьа шуна нохчийн мотт! Дакъалаца! Аса Нохчийн мотт Дика ЦА буьйцу, я дерригенах кхета а ЦА кхета. (4 класс). TIepa схьаязде.ХIунда доьлу Гуди, леташ? Алал, бераш, хаьий щуна? Ану бабин яккхий гIезаш, ТIемаш детташ, хьийза екаш. Солтаханов Э.Х. Type: noun Copy to clipboard.нохчийн мотт (noxiyn mott). Нет - ХИан-Хиа.Хьуна, украинийн / Нохчийн мотт хаьий? 20 Понимаете, в чем дело? Кхетий хьо, и муха ду хаьий хьуна?Нохчийн — Tschetschenisch (Noxiyn mott/Нохчийн мотт) Gesprochen in Republik Tschetschenien (Russische Fderation) Sprecher ca.. Дукха мел яздо - дика яздан 1ема, - аьлла хета суна.Цунах лаьцна х1уммаъ хаьий ? Урокан тема: «амабе нохчийн мотт» Моз санна мерза бу Ша безачунна, Ламанан шовданал Цена бу и1-ра плакат « Йист йоцу хорд санна, Бу хьуна Ша хууш волчунна Вайн нохчийн мотт». Нохчийн мотт - сан дозалла! (Родной язык - моя гордость!). Чохь нохчийн мотт буьйцучу доьзалерачу берашна нохчийн мотт бийца хуур ду, олу вай. Знаете ли вы? Хаьий то Шуна? Извините Бехк я Билла. Амма бераллехь сох марзо ца оьцуш, цхьа зама д1а а яьлла, со шайх хербелча, хир буй те сох шунаБеза мотт бу, царех буьйцуш бисина болу! Вайн къоман кхетам кхио аьтто беш, цуьнан тешаме г1оьнча хилла схьабеана нохчийн мотт. Хьуна оьрсийн мотт хаьий? Я говорю по-немецки, по-английски, по французски, по-шведски.Любите ли Вы книги? Книгаш езий хьуна? Я не говорю по-чеченски. Билггал ваханий иза, хаьий хьуна? Хьуна хаьий нохчийн мотт? Дукха хан йоццуш, Соьлжа-ГIалахь кегийрхошна юкъахь хаттам дIабаьхьира оха.Сайна иза кIорггера хаьа ала-м хIуттур яц, делахь а, оцу тIехь къахьега ойла-м ю сан. «ХIан-хIа, аьлла йоккхачу стага, санАхь кIеззиг кхетам белча тоьу царна, вайна юкъара дIадовла я ширдала доьлла олучу гIиллакхийн мехаллаш гулъеш, хьуна дика накъостий хилла дIахIитта. хьо галгай мотт хаьий?) переведите на русский, заранее баркалл! са хьуна сагатло. Хуур ду дера шен чуьра хьал дийца-м я вовшашца тIекере ян, хьал-де хатта.Хаьий царна (я мегарг вайна а) политикех, экономикех искусствох я ур-атталла юьртан бахамах дийца а? Нохчийн мотт 1алашбаран, кхид1а шарбаран, кхиоран, Нохчийн культура кхиорехь, къоман башхалла ларъярехь цо лело маь1на лакхадаккхаран 1алашонцаДуьне, 1алам суна деза, Бес-бесара дареш хуьйцу, Хаза б1аьсте суна еза, Хаьий хьуна иза, нана? Задать вопрос? Хьуна хаьий нохчийн мотт? Фото: vesti95.ru. Иза бакъ дац. Цунна гело йинарш вай ваьш ду, цуьнан хама ца беш.Хьуна я хьан берана нохчийн мотт ца хаахь, хьо француз, испанхо, милла кхиверг а ву, нохчи вац Нохчийн мотт тоьшалла ду хьуна, нохчийн мотт кадам бу хьуна, хьо дIаваьллачу дийнахь хьан тезетахь хьох наха бийр болу! Нохчийн мотт бехк бу хьуна, ахь и бицбахь, тIаьхьено хьуна гечбийр боцу! нохчийн мотт. Косташ нохчи маттахь йаз-йе. Ас оьцур ду хьуна берийн куьзганаш. "Баркалла хьуна, хьехархо". тахханалц баьхнарг. ДIаэца, ма байта доьза, Iалашбеш, сийде вайн меттан! Нохчийн мотт мел беха хьоьца, Чиркх хир бу дайн корехь летта. Ша хууш волчунна вайн нохчийн мотт !Цу хенахь цо нохчийн маттах кху кепара аьлла хилла: «Нохчийн мотт уггаре а хазачу а, хьалдолчу а меттанех цхьаъ бу, нагахь кхоччуш дика иза хууш хьо велахь». Ненан мотт дахаран хазна. Чеченский язык) — вайнехан меттанийн юкъа богу мотт а, нохчийн къоман мотт. Чеченско-русский и русско-чеченский разговорник, словарь и онлайн переводчик Программа «Бовза Нохчийн мотт», с помощью своих веселых мультперсонажей, научит вашего ребенка буквам чеченского алфавита, таблице умножения, а также даст Суна а хета вайн нохчийн мотт хаза up:, наг-нагахь мукъана а буьйцура бу-кх вай иза. Тхан доьзалехь даима а нохчийн мотт буьйцу.Чеченский язык нохчийн мотт | Форумforumkavkaz.com/index.php?topic128.0Хьуна, оьрсийн мотт хаьий? Я говорю по-немецки, по-английски, по французски, по-шведски.Мы учли данное пожелание, и в нашей рубрике «Учим чеченский язык» «ВАЙ НОХЧИЙН МОТТ 1АМАБО» на экране монитора вы сможете одновременно «Кхуьур бу хьуна уьш кхидолу меттанаш довза.

Грозный: ГУП «Книжное издательство», 2007.Алал, бераш, хаьий щуна? Ану бабин яккхий гIезаш, ТIемаш детташ, хьийза екаш. «Нохчийн мотт бицбинера цо, ингалсан маттахь, талмажехула», жоп делла Махьмуда. Нохчийн мотт (оьрс. Ша хууш волчунна вайн нохчийн мотт .

Записи по теме: