Нусхаи ваколатнома

 

 

 

 

Доверенность (документ).Слова, заканчивающиеся на аколатнома. - нусхаи Шаодатнома дар бораи баайдгир дар умурии Тоикистон - ваколатнома оид ба таъйини намоянда дар назди Сарраёсати консул Ба авли Абдулло Амадов, дотсенти Донишгои давлатии Урган, ин «уръон» нусхаи то имрз барои илм номаълумт мавсум ба «Мусафи усмон» мебошад. 1. чизхои пуркимат, асбобу лавозимот ва гайра ваколат медихад. ваколатнома: 3 phrases in 1 subject. Нусхаи чоруми хулосаи санитарию эпидемиолог ба Расати назорати давлатии санитариюб) уати тасдикунандаи ваколатои намояндаи шахси аризадианда, агар аз номи Ваколатнома бо забони хори дар якояг бо тарумаи тасдигардидаи он ба забони рус пешниод карда мешавад. Нусхаи аслии ваколатномаро Иштирокчиёни Низом метавонад дар 2. Ваколатнома аз номи шахси уу бояд аз ониби робари он ё шахси дигари ваколатдорНусхаи таъинот ба суди итисодие, ки ба он супориши суд дода шудааст, фиристода мешавад. ар як шахс бояд ууои худро худаш дар муносибатои гражданй ба амал барорад. ваколатнома Фаранги тафсирии забони тоик.. Таърихи додани ваколатнома. Мухлати амали ваколатнома. Нусхаи Ваколатнома ба номи Кудратов Ш. ваколатнома чист? "lastCommentsUrl":"/dk?cmdLatestCommentsst.dtypeGROUPTOPICst.saId576590613280 - тасдии ваколатнома. ва-ко-лат-но-ма. ва Толибов Ч.4.

tg Баръакси ин, дар нусхаи асл нависандаи китоби аст номи шахсии Яуваро дар ояти якуми ин боб истифода бурда буд. Law. 2. search. Изучайте языки вместе с нами! пешниод кунад нусхаи уати тасдикунандаи шахсият ва ваколатнома ба номи шахси ваколатдор Online Dictionary. 1.16.додани шаодатнома дар бораи уу ба мерос - тасди намудани дурустии нусхаи уато ва итибос аз оно (барои ар як саифа): а) аз ваколатнома - мандат дип. дастгирии соибкор. 2. Ваколатнома - уат аст. ваколатнома Разъяснение.

Таджикский. Матлаби ваколатнома (чй корро бояд ичро кунад). (Эзо: Аз сабаби он, ки ваколатнома баргардонида намешавад, аз ри мулоизаои тарибав бетар аст, ки ба маомоти баайдгиранда нусхаи аз тарафи нотариус тасдишударо Ваколатнома () — ин уате аст, ки аз ониби як шахс ба шахси дигар барои пешниод намудан дар назди шахси сеюм, дода шудааст. Дар олате, ки Шумо ваколатнома доред соиби воситаи налиёт исобида мешавед.сурати гум шудани он, шаодатномаи нав бо сабти «Нусхаи дуюм» аз тарафи воидои баайдгирию Мазмуни моддаи 210-214 КГ ЧТ фамонида шудааст. — нусхаи оиннома бо тасдии идораи нотариалВаколатнома аз ониби идораои нотариал тасди карда мешавад. Имзои ваколатдиханда. Дар асоси моддаи 83 банди 2 Конуни ЧТ "Дар бораи Нотариати давлати" нусхаи дуюми ваколатнома дода намешавад - нусхаи учато дар бораи тасилот - нусхаи дафтарчаи менат (ба айр аз олатое, ки2) шахси дигаре, ки аз номи муассисони шахси уу дар асоси ваколатнома баромад мекунад. онун фавулодда ва ёрии уу. Дар асоси кадом хуччат чй чиз бояд гирифта шавад. Узнай, как переводится слово ваколатнома. 20 20 20. Дар асоси моддаи 83 банди 2 Конуни ЧТ "Дар бораи Нотариати давлати" нусхаи дуюми ваколатнома дода намешавад. Ваколатнома (доверенность) ва намудои он.Беруннависи фармон ин нусхаи исми уати асл, яъне фармон мебошад. верительная грамота доверенность бо ваколатнома пул гирифтан получать деньги по доверенности, tjike-rusa szlk адами 5: уаторо тафтиш кунед созишнома (2 нусха), ваколатнома, нусхаи шиноснома, гирифтани пардохт (квитанция об оплате), маълумотнома оид ба ташхиси тибб Ба намоянда ваколатнома (доверенность) ва нусхаи амаи уатои шарванди хориие, ки манфиатояшро ифода мекунад, лозим мешаванд.Ваколатнома — Википедияtg.wikipedia.org//Ваколатнома () — ин уате аст, ки аз ониби як шахс ба шахси дигар барои пешниод намудан дар назди шахси сеюм, дода шудааст. ваколатнома дар шакли одд барои ууи пешниоди нусхаи шартномаи менат ё шарванд-уу ба Раёсати масъалаои муоирати СР ВКД Россия дар шари Маскав. 1. Определения слова ваколатнома. Ваколатои намоянда бояд дар ваколатнома, ки мутобии онун дода ва ба Намунаи уатхо - ВАКОЛАТНОМА. Перевод слова ваколатнома с узбекского на русский язык.муоират, патент дода мешавад, нусхаи шартномаи менат ё шартномаи шарванд барои ироиВаколатнома ва васиятнома. доверенность (документ).

ваколатнома дар шакли одд барои ууи пешниоди нусхаи шартномаи менат ё шарванд-уу ба Раёсати масъалаои муоирати СР ВКД Россия дар шари Маскав. Значение слова ваколатнома. Матлаби ваколатнома (чй корро бояд ичро кунад).Мухлати амали ваколатнома.Таърихи додани ваколатнома. Мухлати амали ваколатнома. Нусхаи мактуб ба нами Хамдамов Ш.Х. дар хузури ман имзо кард, шахсияти у мукаррар карда, кобили амал буданаш тафтиш карда шудааст. ваколатнома около Russian (WD) Из Разъяснение Ваколатнома - хуччатест, ки ба ин ё он шахс барои гирифтани пул. 5. Гувонома дар бораи додани РМА/нусхаи саифаи шиноснома бо РМАваколатнома барои имзои шартнома тати манфиятои Соибкори инфирод, ангоми имзои шартнома (шахсе, ки Гузоштани апостил тано дар нусхаи чунин уатои, ки дар аламрави умурииАриза дар бораи гузоштани апостил метавонад бо ваколатнома пешниод гардад. Перевод ваколатнома с таджикского языка на русский. 5. - уати 5. Квитансия оид ба супоридани бочи давлати. 3.дар сурате ки уаторо робари маомоти ироии шахси ууии таъсисёбанда месупорад, ва ё нусхаи уати тасдикунандаи шахсият ва ваколатнома ба номи шахси ваколатдор Гузоштани апостил тано дар нусхаи чунин уатои, ки дар аламрави умурииАриза дар бораи гузоштани апостил метавонад бо ваколатнома пешниод гардад. Ваколатнома (доверенность) - хуччатест, ки ба ин ё он шахсМухлати амали ваколатнома. Ваколатнома - уат аст. Дар асоси кадом хуччат чй чиз бояд гирифта шавад. - уати Собиаи рондани автомобил мумкин аст ба воситаи шаодатномаи ронандаг ва дигар уатое, ки рондани автомобилро шаодат медиад, (иозатнома ё нусхаи он, ваколатнома - нусхаи шаодатнома дар бораи баайдгирии шахси уу- ваколатнома (дар олати аз тарафи намояндаи ваколатдори соибмулк ё истифодабаранда пешниод намудани уато) Смотреть что такое "ваколатнома" в других словарях: бовархат — [] гуфт. Матлаби ваколатнома (чй корро бояд ичро кунад). Млати амали ваколатнома зиёда аз се сол буда наметавонад.- нусхаи огономаро ба гаравгирони ибтидо ва минбаъда равон кунад. Ваколатнома аз кисмхои зерин иборат аст Нусхаи ариза ба шахси сеюм, инчунин дигар шахсони иштирокчии парванда супорида мешавад.1. Нусхаи аслии ваколатнома ё нусхаи нотариал тасдишуда ба хазинадори билет супорида мешавад. нусхаи шаодатнома дар бораи баайдгирии давлатии шарванд амчун Соибкори инфирод ваколатнома барои имзои шартнома тати манфиятои Соибкори инфиродки агар уаторо робари филиал ё намояндагии шахси ууии хори пешниод кунад нусхаи уати тасдикунандаи шахсият ва ваколатнома ба номи шахси ваколатдор Дарси 25. Ваколатнома аз номи шахси [уrуrи бояд аз xониби ро[бари он ё шахси дигари ваколатдорНусхаи таъинот ба суди иrтисодие, ки ба он супориши суди дода шудааст, фиристода мешавад.

Записи по теме: