Защитени растения и животни в българия ppt

 

 

 

 

Работна презентация по Проект "Успех". Размер zip-архива: 5755 КБ.Специальная комис- сия составила список животных и растений, которые находятся на грани исчезновения, и список редких видов. България има огромно биоразнообразие, но в следствие на отсичането на горите, строенето на градове и промишлени центрове мнгого от животните изгубват естествената си среда. ПЕ ПЕ ТЕ - нови дрехи и обувки на цени за теб! Символите на България през вековете. Чтобы использовать презентацию на уроке, скачайте файл « Растение.ppt» бесплатно в zip-архиве размером 2834 КБ. С онлайн упражнението по човекът и природата за 4. Предизвикателства и цели в сферата на енергийната ефективност. Скачать файл.объемной презентации для школьников приводятся общие данные о Болгарии, ее природных ресурсах, полезных ископаемых, климате, растительности и животном мире.Республика Болгария (болг. PowerPoint Templates.Premium member. 37). Априлов Русе Защитени животни в Република България. BuildinGreen София ,19.03.2014 г.

Република България), Болгария — государство в Юго-Восточной Европе, в Природни паркове в България - Технология Скачать презентацию и доклад по теме Защитени бозайници в България по предмету Образование в формате ppt, pptx, pdf без регистрации в один клик.Имя файла: Защитени бозайници в България.ppt.Защитени местности в България - скачать презентациюmypresentation.ru//Готовые презентации в PowerPoint для детей,учащихся школ и вузов, а также для учителей и преподавателей доступны для скачивания. Презентация на тему: Ядовитые растения России. От застрашените на европейско ниво лечебни растения, в България се срещат 12 вида.Голяма част от плодовете на лечебни видове, като малина, боровинка, дива ягода и др. Файл: «Мир растений нуждается в защите.ppt». Чтобы увеличить слайд, нажмите на его эскиз. Възникване и развитие на природозащитната дейност в Доступные файлы (1): 1.

ppt.1.ppt. и семената са хранителна база за много животни. Загрузить презентацию.Растения и животные красной книги. PPT Bulgaria - ПЕ ПЕ ТЕ България, Sofia, Bulgaria. Защитени растителни и животински видове в България България уникално земно кътче, съхранило хилядолетия чистота и първичната сила на природата. Готовые презентации в PowerPoint для детей,учащихся школ и вузов, а также для учителей и преподавателей доступны для скачивания. 50,883 likes 5,204 talking about this 9 were here. клас Защитени растения и животни в България ще провериш знанията си за различните изчезващи видове. В школе и детском саду учителя используется большое количество презентаций, так или иначе связанных с природой, экологией: и на уроках биологии, географии, окружающего мира, и на классных часах. Скачать файл (1816.5 kb.) PPt4Web Хостинг презентаций. ЗАЩИТЕНИ ВИДОВЕ В БЪЛГАРИЯ автор: а клас, ОУВ. Шаблоны презентаций PowerPoint о природе с изображением растений и животных. защитени растения и животни в България-човекът и природата 4 клас,Просвета. Presentation Transcript. Загрузить презентацию.Скачать эту презентацию. Гласные О, Е, Ё в разных частях слова после шипящих. Пре дизвикателства Slideshow 4535245 by kura Много от тези видове са защитени от Закона за биологичното разнообразие в България (2002).Тя ще съдържа 3 тома - растения и гъби, животни и хабитати, както и електронна версия, в които ще бъде отразено съвременното състояние на популациите на Клипа включва защитените растения в Пловдивска област и техните наименования на български език. тообитанията и популациите на защитени plant species and animals and to sustain re- и застрашени от изчезване видове растения markable Eastern-Rodopean riparian habi- и животни, както и опазване на забележи- tats. Защитени бозайници в България За защита на застрашените животни са създадени Закон за защита на животните, резервати и паркове. Защитените животни в България. Старопланинска иглика (Primula frondosa) 3. Това е приложението от закона, което най-често се цитира в този сайт. Slideshow 5618206 by vevay - PowerPoint PPT Presentation.1. Като европейска страна, населявана продължително време от човека и от домашните от него растения и животни, България не е така уязвима, колкото други биогеографски области към проблемите, свързани с инвазията на чужди видове. Растенията-източник Готовые презентации в PowerPoint для детей,учащихся школ и вузов, а также для учителей и преподавателей доступны для скачивания.Имя файла презентации: Защитени бозайници в България .ppt. В размножителния период. Бул България 66 (срещу Училище Св.Св Кирил и Методий).Магазин Пе Пе те кюстендил. Представяне на България с природните й красоти - планини,черноморско крайбрежие, градове и ваканционни селища, фолклорни области - за целите на нов европейски проект Лекарственные растения презентация Выполнил: ученица 5 «г» класса гимназии 29 Скокшина Алина Шиповник коричный Народные названия: шиповник майский, роза коричная, шипняк, шипшина, петушьи ягоды, свороборина. Маслиновидно бясно дърво PowerPoint Presentation Защитени растения и животни в България От Савина Михайлова План 1. Растенията-източник Transcript of Защитени видове животни в България. СВ. Мы постарались сделать наш каталог максимально удобным. Релефът на България е разнообразен. Съгласно този закон защитените територии в Република България са отнесени към следните 6 категории: Резервати.събиране на билки, на диворастящи плодове и на други растения и животни на определени места Подкрепа за енергийно обновяване на сградния фонд в България по Оперативна програма Региони в растеж 2014 2020 г. PPT е вече в Смолян! Отворихме на 17.11.2017г. Попробуй найди и загрузи презентацию на нужную тему у нас. Изготвила: Наталия Димитрова Гачева от VI а клас на II СОУ Неофит Бозвели гр. Бул Цар Освободител 145 (до Fibank и срещу Кристал). ДА!PPT е вече и в Кюстендил! Отваряме на 30.11.2017г. Изработил: ВАСИЛ КОЛАРОВ 10-б клас СОУ Нешо Бончев ВЕЛИКОТЪРНОВСКИ УНИВЕРСИТЕТ "СВ. Аз-детето - българският детски портал, Kids portal, за всяко дете и всички деца на България Presentations (PPT, KEY, PDF). Какви са мерките, които се вземат за тях? Какво значи Червена книга? Една ли е тя? Застрашени и животни и растения в България Във второто издание на Червената книга на застрашените видове в България намират място около 550 вида висши растения и 150 вида гъби. Файл Растения жарких стран.ppt для материала по дисциплинам Окружающий мир, в разделе Презентации учебные, Методические и учебные материалы.Все файлы > Растения жарких стран.ppt. От международно значение е опазването на над 260 вида ендемични, редки и защитени от изчезване растения и животни, които се срещат на територията на местността. 706 views.Защитени видове животни в България .avi. Правописание НЕ со словами разных частей речи. Все презентации разделены на категории для удобства поиска и навигации. Видове защитени животни Розов пеликан Дива котка Алпийски тритон Кафява мечка Сухоземна костенурка Черен щъркел Скален орел Тюлен монах Малка кукумявка Видра Царски орел Бухълът Бубо Бубо Белошипа Нашата мисия Our mission Продажба качествени и надеждни батерии произведени по съвременни технологии Battery distribution focus on continuous innovation, flexibility, product quality and reliability Ориентирани към пазара и към изискванията на пазара Market Oriented and Market 1. PowerPoint Presentation Защитени растения и животни в България От Савина Михайлова План 1. КИРИЛ И МЕТОДИЙ" СТОПАНСКИ ФАКУЛТЕТ КУРСОВА РАБОТА ПО "ЕКОЛОГИЯ" Защитени територии на България Съдържание: 1. На север е Дунавската хълмиста равнина, опасана от юг от Предбалкана и Езерото е сред най-добре запазените крайбрежни влажни зони в България. Животни в България.По долините на черноморските реки Камчия, Батова, Ропотамо, Велека има лонгозни гори , в които преобладават ясенът, брястът, дъбът и различни увивни растения. First page Back Continue Last page Text. В том числе Растения PowerPoint графиков и диаграмм.Самое популярное Шаблоны презентаций PowerPoint Темы слайдов Google. Варна. В Приложение 3 са изброени видовете животни и растения, защитени на територията на страната (чл.

Автор: 113. Защитени растения и животни вЗащитени растения и животни в БългарияБългария От Савина МихайловаОт Савина Михайлова.Защитени животни вписани в червената книга на България. Скачать эту презентацию. PPt4Web Хостинг презентаций. JT333 PPT10 i.. Растения шаблоны PowerPoint и Растения PowerPoint фоны для презентаций готовых для загрузки. Мы собрали для вас в одном месте все лучшие бесплатные презентации про растения (по ботанике). svilen stoev. Получить код Наши баннеры. 1 из 12. За тебе, моя истинска любов. Защитени растения в България 2. Все презентации разделены на категории для удобства поиска и навигации. За теб, Българийо, откъсвам цвете. Aneliya Doneva. Не може никой, никой да отнеме желанието ни за живот. Слайды из презентации «Растения» к уроку окружающего мира на тему « Растения».

Записи по теме: